Ajankohtaista

Linkkarin vuoden 2023 matkustajamäärä nousi kaikkien aikojen ennätykseen

24.1.2024 9:00

Vuosi 2023 oli Rovaniemen paikallisliikenteen eli Linkkarin toimintahistorian ennätysvuosi matkojen määrällä mitattuna. Linkkarissa tehtiin viime vuonna yhteensä 1,2 miljoonaa matkaa, eli vuoteen 2022 verrattuna 18 prosenttia enemmän. Aikaisempi ennätys on vuodelta 2019, jolloin tehtiin noin 1,1 miljoonaa matkaa.

Paikallisliikenne Linkkari talvimaisemissa pysäkillä.

Alustavien tietojen mukaan Linkkarin lipputulot kasvoivat prosentuaalisesti vielä enemmän kuin matkustus. Tämä johtuu käytetyistä lipputyypeistä: matkoja on maksettu vuonna 2023 kausilippujen sijaan edellisvuotta enemmän muilla lipputyypeillä.

Vuonna 2023 Linkkarin suosituimmat linjat matkustajamäärillä mitattuna olivat suuruusjärjestyksessä linjat 5, 4 ja 8. Nämä linjat muodostivat kärkikolmikon myös matkustusmäärien kasvussa.

Linjoista määrällisesti eniten matkustus lisääntyi vuonna 2023 Karinrakan ja Ounasrinteen välisellä linjalla 5, jolla matkustajia oli yli 63 000 enemmän kuin edellisenä vuonna.

- Vastatakseen kasvaneeseen kysyntään kaupunki lisäsi linjan 5 vuorotarjontaa elokuussa 2023 alkaneelle talviliikennekaudelle tarjoamalla arkisin entisen 30 minuutin sijaan 15 minuutin vuorovälin. Linja 5 kulkee 15 minuutin välein koulupäivinä aamun ja iltapäivän vilkkaimpana matkustusaikana koulujen talvilomaan asti, kertoo Rovaniemen kaupungin vastaava joukkoliikenneinsinööri Hannu Kumpula.

 

Matkailijat täyttivät linja-autot keskustan ja Joulupukin pajakylän välillä

Linkkarin linjoista suhteellisesti eniten eli 31 prosenttia matkustus kasvoi matkailijoiden käyttämällä keskustan ja Joulupukin pajakylän välillä kulkevalla linjalla 8, jolla tehtiin lähes 44 000 matkaa edellisvuotta enemmän. Lisäys selittyy osittain matkailijoiden määrän kasvulla.

Yhtä selittävää tekijää Linkkarin suosion kasvuun ei löydy. Matkustus lisääntyi vuonna 2023 kaikkina kuukausina edellisvuoteen verrattuna.

- Alkuvuonna tammi-huhtikuussa henkilökuljetukset vapautettiin lakimuutoksella väliaikaisesti arvonlisäverosta, jolloin lippujen hintoja alennettiin keskimäärin arvonlisäveron eli 10 prosentin verran. Tämä lisäsi osaltaan jonkin verran matkustusta alkuvuonna. Turismin kasvu lisäsi etenkin linja 8 suosiota. Toisaalta myös kaupungin suosituimman linjan 5 vuorotarjonnan lisäys nosti sekin linjan käyttäjämääriä, selittää Hannu Kumpula.

Rovaniemen kaupungin järjestämä paikallisliikenne Linkkari aloitti toimintansa kesäkuussa 2018. Linkkaria edeltävänä vuonna Rovaniemen paikallisliikenteessä tehtiin noin 900 000 matkaa. Linkkarin palveluja on kehitetty pitkäjänteisesti asiakkaita kuunnellen.

Paikallisliikennepalvelujen kehittäminen onnistuneesti on jatkuvaa työtä rahalliset resurssit huomioiden. Tarjontaan kannattaa panostaa niille alueille ja matkustusajoille, joilla sille on todellista kysyntää. Linkkarista pyritään tekemään entistä houkuttelevampaa ja helppokäyttöistä, Kumpula kertoo.

Linkkarin keskeisimmät laadulliset kehityskohteet tulevina vuosina koskevat liikenteen luotettavuutta ja täsmällisyyttä, reitti- ja aikatauluinformaatiota, etenkin poikkeustilanteista ja muutoksista tiedottamista, lipputuotteita ja niiden maksutapoja sekä kalustoa.

https://linkkari.fi/