Ajankohtaista

Matkustajien tyytyväisyys Linkkariin kasvoi selvästi viime vuodesta

1.4.2019 13:00

Paikallisbussi ajaa Ruokasenkadulla
Rovaniemen kaupunki toteutti 19. - 23.2.2019 kyselyn, jonka avulla selvitettiin joukkoliikenteen käyttäjien matkatottumuksia sekä tyytyväisyyttä nykyisiin paikallisliikenteen palveluihin. Käyttäjien paikallisliikenteelle antama kouluarvosana nousi viime vuodesta selvästi ja paikallisliikenne sai kokonaisuutena kouluarvosanaksi 7,6 (2018: 6,8). Myös vastaajien tyytyväisyys paikallisliikenteen eri osa-alueisiin kasvoi. Kaikki osa-alueet sijoittuvat keskiarvon perusteella luokkaan melko hyvä tai hyvä.

Vastauksia saatiin yhteensä 954 kappaletta. 64 % vastanneista oli aktiivisia joukkoliikenteen käyttäjiä. Kysely toteutettiin linja-autoissa jaettavilla kyselylomakkeilla. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös sähköisesti lomakkeessa annettujen ohjeiden mukaan. Kyselyn toteuttajana toimi Ramboll Finland Oy. Edellisen kerran matkustajakysely toteutettiin helmikuussa 2018, jolloin paikallisliikenne oli yksityisten liikennöitsijöiden järjestämää.


Reitti- ja aikataulutietojen saatavuus ja lipputuotteet saivat parhaimmat arviot

Parhaat arvostelut saivat lipputuotteiden saatavuus ja ostaminen (keskiarvo 5,2 asteikolla 1 - 6) sekä lipputuotteiden sopivuus omiin tarpeisiin (keskiarvo 5,0). Viime vuoden tutkimukseen verrattuna suurin parannus tapahtui reitti- ja aikataulutiedon saatavuudessa. 

Eniten kehitettävää on poikkeustilanteista ja muutoksista tiedottamisessa (keskiarvo 3,9). Myös tänä vuonna kyselyn yhteydessä annetuista sanallisista palautteista saatiin kattavasti lisätietoa paikallisliikenteen kehittämistarpeisiin liittyen. Kysely on tarkoitus toistaa myöhemmin uudelleen. Säännöllinen asiakastyytyväisyyden mittaaminen antaa tärkeää ja vertailukelpoista tietoa siitä, miten asiakkaat kokevat Rovaniemen paikallisliikenteen palvelut.


Matkustajamäärät kasvaneet 9 prosenttia 

Paikallisliikenteessä tehtyjen matkojen määrä on kasvanut 9 % kesäkuusta 2018 helmikuuhun 2019 verrattuna vuotta aiempaan ajanjaksoon. Paikallisliikenne on ollut Rovaniemen kaupungin järjestämää 4.6.2018 alkaen. Samalla paikallisbusseissa otettiin käyttöön valtakunnallinen lippu- ja maksujärjestelmä Waltti. Kaupunki on avannut Linkkarille myös omat verkkosivut ja panostanut aikatauluista tiedottamiseen myös kansainvälisille asiakkaille. 
 

Lue kyselyn tulosten yhteenveto tästä:
Linkkarin matkustajatutkimuksen 2019 yhteenveto.pdf